1

Список використаних нормативно-правових актів

1. КЗпПКодекс законів про працю України.

2. КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення.

3. ЦПКУ Цивільний процесуальний кодекс України.

4. ЦКУЦивільний кодекс України.

5. ПКУПодатковий кодекс України.

6. Закон про запобігання корупції Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.14 р. № 1700-VII.

7. Закон про відпусткиЗакон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

8. Закон про освіту Закон України “Про освіту” від 05.09.17 р. № 2145-VIII.

9. Закон про вищу освіту Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.14 р. № 1556-VII.

10. Закон про профспілкиЗакон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.99 р. № 1045-XIV.

11. Інструкція № 58Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

12. Постанова № 9 постанова Пленуму ВСУ “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.92 р. № 9.