1

Депозитний рахунок неприбуткової організації

Ситуація. Обслуговуючий кооператив, внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), планує розмістити вільні кошти на депозитному рахунку.

ЗАПИТАННЯ: Як оподатковуються доходи, отримані у вигляді процентів на депозитний банківський рахунок, та як вони відображаються у податковій звітності неприбуткової організації?

АРГУМЕНТОВАНА ВІДПОВІДЬ ДПСУ: До пасивних доходів відповідно до пп. 14.1.268 ПКУ належать, зокрема, доходи, отримані у вигляді процентів на депозитний (вкладний) банківський рахунок.

Підпункт 133.4.6 ПКУ виголошує, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ і не є платниками податку на прибуток зокрема, можуть належати садівничі кооперативи (товариства).

Отримання обслуговуючим кооперативом у статусі неприбуткової організації доходів у вигляді процентів від розміщення на депозитному рахунку у банку тимчасово вільних залишків
коштів не призведе до порушення вимог, встановлених пунктом 133.4 ПКУ щодо перебування такої організації у Реєстрі, і, відповідно, такі доходи не обкладають податком на прибуток за умови їх спрямування обслуговуючим кооперативом винятково на фінансування витрат під час здійснення своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи, отримані обслуговуючим кооперативом у статусі неприбуткової організації у вигляді процентів на депозитний рахунок, відображають у рядку 1.9 “пасивні доходи” частини І Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт), форма якого затверджена наказом Мінфіну України від 17.06.16 р. № 553, за правилами бухгалтерського обліку.

ІПК ДПСУ від 24.09.2021 р. № 3565/ІПК/99-00-21-02-02-06

#дайджест, #НеприбутковіОрганізації, #депозит