1

Справедлива вартість основних засобів: вимоги МСФЗ

Частина 1

Оцінка справедливої вартості — один із найскладніших аспектів застосування стандартів обліку. У першій частині статті розглянуто вимоги МСФЗ до визначення справедливої вартості та деякі особливості методики оцінки справедливої вартості основних засобів за МСФЗ 13.

Коли потрібна оцінка основних засобів за справедливою вартістю

У МСФЗ 13 (IFRS) “Оцінка справедливої вартості” викладено засади оцінки справедливої вартості (далі — СВ). Інакше кажучи, у всіх випадках, коли якийсь інший стандарт вимагає або дозволяє використати оцінку СВ або розкриття інформації про оцінки СВ, окрім передбачених у §§ 6 і 7 МСФЗ 13.

Перелік положень МСФЗ, що вимагають або дозволяють оцінку основних засобів (далі — ОЗ) за СВ чи розкриття інформації про таку оцінку, опріч МСФЗ 13, подано в таблиці 1. Термін “основні засоби” у цьому разі вжито відповідно до МСБО (IАS) 16 “Основні засоби”, а також з огляду на те, що інші стандарти можуть вимагати визнання ОЗ, послуговуючись відмінним від передбаченого МСБО 16 підходом. Наприклад, МСБО (IАS) 40 “Інвестиційна нерухомість” або МСФЗ (IFRS) 5 “Непоточні активи, що утримуються для продажу, і припинена діяльність”, МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу”.


Увага! Повна версія статті доступна лише передплатникам газети "Все про бухгалтерський облік"!
Авторизуйтеся, будь ласка:
Стати передплатником
Увага! Після авторизації натисніть Ctrl+F5, якщо сторінка відображається некоректно.

Ольга БУЛГАКОВА,
експерт з бухгалтерського обліку
та оподаткування