1

Баланс за формою № 1: Звіт про фінансовий стан підприємства

Предметом нашої пильної уваги буде одна з головних форм фінзвітності, яку подають підприємства згідно з ч. 4 ст. 11 Закону про бухоблік і НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, а саме — Баланс або Звіт про фінансовий стан за формою № 1.

Форму цього Звіту затверджено НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Її поділено на дві основні частини — актив і пасив. Рівновага або баланс досягається саме між цими двома частинами. Пасив, у свою чергу, теж складається з двох частин — власний капітал і зобов’язання.

Позаяк заповнення цієї форми, швидше, технічна робота, аніж творча (творчість бухгалтер– закінчує на етапі формування облікової політики підприємства та інтерпретування тих або інших операцій із метою відображення в бухобліку), подамо порядок заповнення цього Звіту в табличній формі.

Заповнюючи рядки Балансу, зокремте увагу на таке: якщо за деякими статтями немає інформації, їх можна не наводити, за винятком випадку, коли інформація за такою статтею була наведена в попередньому періоді. Поза тим, можна наводити додаткові статті, не зазначені у формі Балансу, зберігаючи їх найменування і код згідно з переліком, наведеним у додатку 3 до НП(С)БО 1. Які рядки Балансу додаткові, ми розповіли в поясненнях до заповнення кожного з них.

Активи: оборотні, необоротні та інші

Актив відображають у Балансі тільки за умови, що його оцінку можна достовірно визначити й очікується надходження в майбутньому економічних вигід, пов’язаних із їхнім використанням (п. 2.3 Методрекомендацій № 433).


Увага! Повна версія статті доступна лише передплатникам газети "Все про бухгалтерський облік"!
Авторизуйтеся, будь ласка:
Стати передплатником
Увага! Після авторизації натисніть Ctrl+F5, якщо сторінка відображається некоректно.

Олена КОВАЛЕНКО,
САР, консультант газети “Все про бухгалтерський облік”