1

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг з надання в оренду нерухомого державного майна на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­СоV­2, Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.03.21 р. № 129

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг з надання в оренду нерухомого державного майна на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­СоV­2

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.03.21 р. № 129

Пунктом 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) передбачено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення;
  • електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 15.07.2020 № 611 “Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину” (далі — постанова № 611), пунктом 1 якої встановлено, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­СоV­2:

  • звільняються від орендної плати орендарі за переліком згідно з додатком 1;
  • нарахування орендної плати за користування нерухомим державним майном, роз­рахованої відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жов­тня 1995 р. № 786, здійснюється у розмірі:
  • 50 відсотків суми нарахованої орендної плати для орендарів за переліком згідно з додатком 2;
  • 25 відсотків суми нарахованої орендної плати для орендарів за переліком згідно з додатком 3.

Питання. Який порядок визначення бази оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг з надання в оренду нерухомого державного майна на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­СоV­2?

Відповідь:

База оподаткування податком на додану вартість для операцій з постачання самостійно виготовлених послуг не може бути нижче рівня звичайних цін, за винятком послуг, ціни на які підлягають державному регулюванню (пункт 188.1 статті 188 Кодексу).

Згідно з статтею 13 Закону України “Про ціни і ціноутворення” (далі — Закон) державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України шляхом установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання: фіксованих цін; граничних цін; граничних рівнів торговельної надбавки (націнки); граничних нормативів рентабельності; розміру постачальницької винагороди; розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів).

Гранична ціна — максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб’єктом господарювання (підпункту 2 пункту 1 статті 1 Закону).

Відповідно до підпункту “п” пункту 18 частини другої статті 5 Закону України від 21.09.2006 № 185­V “Про управління об’єктами державної власності” до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері управління об’єктами державної власності віднесено порядок передачі майна в оренду.

З огляду на положення постанови № 611 нарахування орендної плати орендарям у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови № 611, є державним регулюванням такої плати.

Таким чином, для операцій з надання в оренду нерухомого державного майна у період дії карантину, вартість яких визначається згідно з положенням постанови № 611, база оподаткування ПДВ визначається за договірною вартістю такої оренди, встановленої із застосуванням механізмів державного регулювання, а саме граничної ціни.

Під час визначення розмірів нарахованої орендної плати для орендарів згідно з додатками 2 та 3 до постанови № 611 слід враховувати, що договірна вартість орендної плати за користування нерухомим державним майном розраховується відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.

Директор Департаменту податкової політики Л. МАКСИМЕНКООренда держнерухомості у період карантину: ПДВ нараховуємо на реальну договірну вартість

Мінфін, котрий видав на­гора Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг з надання в оренду нерухомого державного майна на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID­19, спричиненої коронавірусом SARS­CoV­2, затверджену наказом Мінфіну України від 01.03.21 р. № 129 (далі — УПК № 129), надав посильну та вельми дієву допомогу орендодавцям з­поміж платників ПДВ, які надають в оренду держнерухомість. Обаче, по­справжньому вона буде поміччю лишень тим орендодавцям, які встановлюють ціну, керуючись постановою КМУ від 15.07.2020 р. № 611 (далі — постанова № 611).

Постанова № 611 з’явилася на світ, аби підтримати бізнес орендарів у період дії обмежень, скерованих на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції. Завдяки їй частину з них на період карантину взагалі звільнили від орендної плати, а деяким знизили її розмір до 50% і навіть до 25% від нарахованої суми.

Розрахувавши по­новому орендну плату (суворо за постановою № 611), орендодавець, як правило, замислювався: як це позначиться на його зобов’язаннях з ПДВ? Чи не занизить він базу оподаткування, якщо нарахує ПДВ виходячи з реального карантинного розміру орендної плати? Адже п. 188.1 ПКУ встановлює мінімальну базу оподаткування для постачання товарів або послуг. ПДВ нараховують на договірну ціну, але не нижчу за мінбазу. Для оренди мінбаза — це її звичайна ціна.

У газеті “Все про бухгалтерський облік” № 3 за 2021 р. на стор. 16 ми висновили, що постанова № 611 — це, по суті, держрегулювання цін. Тому зобов’язання з ПДВ нараховують виходячи з реальної договірної вартості оренди, навіть якщо вона дорівнює нулю. Дотягувати базу до звичайної або ринкової ціни у цьому разі немає підстав.

На щастя, Мінфін в УПК № 129 повністю підтримав наш висновок. Це справді держ­регулювання цін, тому зобов’язання з ПДВ розраховують виходячи з граничної ціни на оренду, встановленої згідно з постановою № 611.

Але мимохідь у цій УПК Мінфін зокремив: коли мовиться про орендарів, перелічених у додатках 2 і 3 до постанови № 611, слід також суворо дотримуватися вимог, установлених у Методиці розрахунку орендної плати за державне майно і пропорціях її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786.

Ірина МИХАЙЛОВА, консультант газети