| ВІЙНА: хроніка |       | Каталог статей |       | Спецвипуски |       | Корисні посилання |       | Нормативні документи |       | Онлайн практикуми |
публікація з № 24 за 15.03.2021 р.

Лист ДКСУ від 22.01.21 р. № 16-11-11/1857 “Про застосування КЕКВ”

image_print

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист від 22.01.2021 р. № 16-11-11/1857

Про застосування КЕКВ

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) розглянула Ваше звернення <…> та в межах компетенції повідомляє.

До питання 1.

Повноваження Казначейства визначені статтею 43 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215 (далі – Положення № 215).

При виконанні місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів, що передбачає, зокрема, розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства та контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, реєстрації взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями.

Згідно зі статтею 10 Кодексу видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

Відповідно до пункту 1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769 (далі – Інструкція), економічна класифікація видатків бюджету призначена для розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

Капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються, зокрема, на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), капітальний ремонт, на придбання капітальних активів.

Поточні видатки – це видатки, які, зокрема, спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок (пункт 1.6 Інструкції).

Відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2 Інструкції оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування, надання дозволів на відведення земельних ділянок, виготовлення технічної документації на земельні ділянки, технічних умов, експертних висновків, рекомендацій тощо, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації здійснюється за кодом 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.

Тому, послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна мають здійснюватись за кодом 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.

Слід зазначити, що наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету” (далі – Наказ № 793) визначено, що програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 10 Кодексу, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 76 Кодексу, програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету щорічно визначається у рішенні про місцевий бюджет.

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

Відповідно до пункту 2 Наказу № 793 Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти Міністерства фінансів України уповноважено надавати роз’яснення з питань застосування Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.

<…>

До питання 3.

За категорією 3130 “Капітальний ремонт” видатки здійснюються на підставі договорів та складених кошторисів на капітальний ремонт. За правильність віднесення видатків до поточного чи капітального ремонту відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Видатки на придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі, до них належать: металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, убудованим) здійснюються за кодом 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” (підпункт 3.1.3.2 пункту 3.1 Інструкції).

Враховуючи зазначене, код економічної класифікації видатків залежить від виду робіт, які здійснюються з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та відповідно до розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації, а також від подальшого відображення в бухгалтерському обліку.

З повагою В.о. Голови
Володимир ДУДА