Тривалість основних щорічних відпусток

№ п/пKому надають
(категорія працівників)
Тривалість
(к.дн.)
ОсобливостіНа підставі чого надають
1 Усім без винятку працівникам 24 ч. 1 ст.6 Закону про відпустки
2 Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також персоналу, зайнятому на відкритих гірничих роботах, роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин 24 Відпустка збільшується за кожні два відпрацьованих роки на 2 к.дн., але не може бути більше 28 к.дн. ч.ч. 2 та 5 ст.6 Закону про відпустки
Невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин
3 Працівникам, зайнятим:
— на підземних гірничих роботах, у розрізах, кар'єрах, рудниках глибиною 150 м і нижче
28 ч. 3 ст.6 Закону про відпустки
— у розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 м 24 Відпустка збільшується на 4 к.дн., якщо стаж роботи співробітника на цьому підприємстві 2 роки та більше  
4 Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, лісництв 28 Згідно з переліком робіт, професій і посад за Списком №570 ч. 4 ст.6 Закону про відпустки
5 Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин 30 ч.ч. 5 та 8 ст.6 Закону про відпустки
6 Особам віком до 18 років 31
7 Інвалідам I і II груп 30 ч. 7 ст.6 Закону про відпустки
Інвалідам III групи 26
8 Kерівним працівникам навчальних закладів і установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам до 56 Згідно з Порядком №346 ч. 6 ст.6 Закону про відпустки
9 Сезонним працівникам Пропорційно до відпрацьованого часу Згідно зі Списком №278 ч. 9 ст.6 Закону про відпустки
10 Тимчасовим працівникам
11 Народним депутатам 45 Надається в міжсесійний період ч.8 ст.20
Закону про статус народного депутата
12 Помічнику-консультанту народного депутата, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі 30
(якщо законодавством не передбачено інше)
Зазвичай у період відпустки народного депутата п.4.4 Положення про помічника народного депутата
13 Членам Кабінету Міністрів України 30 ч. 2 ст. 54 Закону про КМУ
14 Державним службовцям 30
(якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки)
До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати (п.2 постанови №2288 та п.2 постанови №268)    ст.57
Закону про державну службу
15 Посадовим особам органів місцевого самоврядування ст.21
Закону №2493
16 Працівникам дипломатичної служби (дипломатичним працівникам й адміністративно-технічним працівникам системи органів дипломатичної служби) ст.36
Закону про дипслужбу
17 Членам центральної виборчої комісії 45 ст.37
Закону про ЦВК
18 Суддям 30 робочих днів (35 к.дн.) Виплачують допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу ст. 134
Закону про судоустрій
19 Прокурорам 30 ст.49
Закону про прокуратуру
20    Особам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення (пропорційно до відпрацьованого на цих територіях часу): Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати: cт. 47
Закону про статус чорнобильців
— у зонах відчуження та обов'язкового відселення 44* 56 календарних днів
— у зоні гарантованого добровільного відселення 37* 49 календарних днів
— у зоні посиленого радіологічного контролю 30* 42 календарних днів
21 Військовослужбовцям строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Не менше 30 Без урахування часу проїзду cт. 25 Закону про статус чорнобильців
22 Журналістам** 36 ст.13 Закону про держпідтримку ЗМІ
23 Поліцейським 30
(якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки)
  ч. 2 ст.93
Закону про Нацполіцію
24 Педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти Не менше 42 Згідно з Порядком №346 ст.47 Закону про профтехосвіту
25 Помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів 28 ч.4 ст.30
Закону про дошкільну освіту
26 Працівникам протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу або матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз і/або прибирання приміщень, у яких знаходяться такі хворі 36 Додатково мають право на щорічне безкоштовне одержання путівки для санаторно-курортного лікування ст.23
Закону про протидію захворюванню на туберкульоз
27 Працівникам протитуберкульозних закладів, у випадку виникнення професійного захворювання на туберкульоз 45 Можуть використовувати відпустку в літній або інший, зручний для них час. Додатково мають право на щорічне безкоштовне одержання путівки для санаторно-курортного лікування в спеціалізованих санаторіях ст.23 Закону про протидію захворюванню на туберкульоз
28    Військовослужбовцям (окрім строковиків), які мають у календарному обчисленні вислугу:— до 10 років 30 До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення    ст.101 Закону про соцзахист військовослужбовців***
— від 10 до 15 років 35
— від 15 до 20 років 40
— понад 20 років 45
29 Громадянам під час проходження альтернативної служби 15 За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців ч. 5 ст. 16 Закону про альтернативну службу

* Без урахування додаткової відпустки. Якщо для названих працівників передбачено відпустку більшої тривалості, то зберігається її тривалість.

** Див. лист Мін'юсту України від 26.01.05 р. № 22-91-1595.

*** Указана стаття передбачає й інші відпустки для військовослужбовців (у тому числі за контрактом).

Тривалість додаткових щорічних відпусток

№ п/пKому надають
(категорія працівників)
Тривалість (к.дн.)ОсобливостіНа підставі чого надають
1 Особам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом шкідливих виробничих факторів на здоров'я (згідно зі Списком № 1) До 35 Надають згідно з Порядками, затвердженими наказом № 16. Конкретну тривалість фіксують у колдоговорі або трудовому договорі ст. 7 Закону про відпустки
2 Особам, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним й інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних і геологічних умовах й умовах підвищеного для здоров'я ризику (згідно зі Списком № 2) До 35 ст. 8 Закону про відпустки
3 Працівникам із ненормованим робочим днем1 До 7 За списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором (угодою). Порядок надання такої відпустки описаний у Рекомендаціях № 7 ст. 8 Закону про відпустки
4 Державні службовці (зокрема, працівники дипломатичної служби) зі стажем держслужби2:
— 5 років
1 Надають відповідно до Порядку № 270 ст.ст. 36 і 58 Закону про держслужбу
— 6 років 2
— 7 років 3
— 8 років 4
— 9 років 5
— 10 років 6
— 11 років 7
— 12 років 8
— 13 років 9
— 14 років 10
— 15 років 11
— 16 років 12
— 17 років 13
— 18 років 14
— 19 років 15
5 Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в цих органах:
— 10 років
5 Порядок й умови надання встановлено постановою № 250. Ці додатково оплачувані відпустки надають одночасно зі щорічною відпусткою відповідно до встановленого щорічного графіка або за згодою сторін окремо від неї ст. 21 Закону № 2493
— 11 років 7
— 12 років 9
— 13 років 11
— 14 років 13
— 15 років і більше 15
6 Одному з батьків дитини-інваліда або особі, яка його замінює До 5   ст. 26 Закону про охорону дитинства
7 Суддям зі стажем роботи більше 10 років 15   ст. 134 Закону про судоустрій
8 Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури більше:
— 10 років
5   ст. 49 Закону про прокуратуру
— 15 років 10
— 20 років 15
9 Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням До 35 Згідно зі Списком № 2 ч. 4 ст. 30 Закону про дошкільну освіту
10 Батькам (особам, які їх замінюють) ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ 10 У літній чи інший зручний для них час до досягнення дітьми 18-річного віку ст. 18 Закону про протидію ВІЛ
11 Працівникам, зайнятим у сфері надання медичної допомоги людям, які живуть із ВІЛ, лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, проведенням наукових досліджень із використанням інфікованого матеріалу, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції Тривалість не визначена Має надаватися в порядку, встановленому законодавством, та наразі такого порядку не розроблено ст. 21 Закону про протидію ВІЛ
12 Військовослужбовці Держспецзв'язку до 10 діб Зі збереженням грошового забезпечення за сімейними обставинами та з інших поважних причин. У порядку, встановленому Держспецзв'язку ч. 7 ст. 19 Закону про Держспецзв'язок

1 Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який установлюють для певної категорії працівників у випадку неможливості нормування часу трудового процесу. За необхідності ця категорія працівників виконує свої обов'язки понад нормальну тривалість робочого часу, і ця робота не вважається надурочною.

2 Держслужбовцю, який до 01.05.16 р.:

Список використаних нормативно-правових актів:

 1. Закон про відпустки — Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
 2. Закон про статус народного депутата — Закон України "Про статус народного депутата України" від 17.11.92 р. № 2790-XII.
 3. Закон про КМУ — Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 27.02.14 р. № 794-VII.
 4. Закон про держслужбу — Закон України "Про державну службу" від 10.12.15 р. № 889-VIII.
 5. Закон № 2493 — Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.01 р. № 2493-III.
 6. Закон про дипслужбу — Закон України "Про дипломатичну службу" від 20.09.01 р. № 2728-III.
 7. Закон про ЦВК — Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 30.06.04 р. № 1932-IV.
 8. Закон про судоустрій — Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.10 р. № 2453-VI.
 9. Закон про прокуратуру — Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.91 р. № 1789-XII.
 10. Закон про статус чорнобильців — Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 р. № 796-XII.
 11. Закон про держпідтримку ЗМІ — Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.97 р. № 540/97-ВР.
 12. Закон про профтехосвіту — Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.
 13. Закон про дошкільну освіту — Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.01 р. № 2628-III.
 14. Закон про протидію захворюванню на туберкульоз — Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" від 05.07.01 р. № 2586-III.
 15. Закон про соцзахист військовослужбовців — Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.91 р. № 2011-XII.
 16. Закон про альтернативну службу — Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" від 12.12.91 р. № 1975-XII.
 17. Закон про Нацполіцію — Закон України "Про Національну поліцію" від 02.07.15 р. № 580-VIII.
 18. Закон про охорону дитинства — Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 р. № 2402-III.
 19. Закон про протидію ВІЛ — Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" від 12.12.91 р. № 1972-XII.
 20. Закон про держспецзв'язок — Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 23.02.06 р. № 3475-IV.
 21. Положення про помічника народного депутата — Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене постановою ВР України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР.
 22. Порядок № 346 — Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.
 23. Список № 570 — Список робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядок його застосування, затверджені постановою КМУ від 09.06.97 р. № 570.
 24. Список № 278 — Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278.
 25. Список № 1 — Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.
 26. Список № 2 — Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.
 27. Постанова № 250 — постанова КМУ "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток" від 27.04.94 р. № 250.
 28. Порядок № 270 — Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.16 р. № 270.
 29. Наказ № 16 — наказ Мінпраці України "Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" від 30.01.98 р. № 16.
 30. Рекомендації № 7 — Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці України від 10.10.97 р. № 7.