1

Список використаних нормативно-правових актів

1. ПКУ — Податковий кодекс України.

2. ЦКУ — Цивільний кодекс України.

3. ГКУ — Господарський кодекс України.

4. Закон № 996 — Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV.

5. Закон № 1023 — Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 р. № 1023-XII.

6. Закон № 2639 — Закон України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” від 06.12.18 р. № 2639-VIII.

7. Закон № 1039 — Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від 14.09.99 р. № 1039-XIV.

8. Закон № 3689 — Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93 р. № 3689-XII.

9. Закон № 3688 — Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.93 р. № 3688-XII.

10. Закон № 3792 — Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93 р. № 3792-XII.

11. Закон № 2709 — Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23.06.05 р. № 2709-IV.

12. Порядок № 615 — Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою КМУ від 30.05.11 р. № 615.

13. Перелік № 1045 — Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, затверджений постановою КМУ від 27.12.17 р. № 1045.

14. Перелік № 480 — Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджений постановою КМУ від 04.07.17 р. № 480.

15. Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.14 р. № 879.

16. Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561.

17. Методрекомендації № 1327 — Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну України від 16.11.09 р. № 1327.

18. Методрекомендації № 145 — Методичні рекомендації
з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02 р. № 145.

19. Методрекомендації № 1238 — Методичні рекомендації з формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві, затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 10.10.07 р. № 1238/0/16-07.

20. Методрекомендації № 373 — Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Мінпромполітики України від 09.07.07 р. № 373.

21. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

22. УПК № 842 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затверджена наказом Мінфіну України від 31.12.2020 р. № 842.

23. УПК № 238 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затверджена наказом Мінфіну України від 27.04.2021 р. № 238.

24. Правила № 185 — Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.03 р. № 185.

25. Правила № 104 — Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки України від 19.04.07 р. № 104.

26. Класифікація № 396 — Класифікація видів економічної діяльності. Методологічні основи та пояснення (КВЕД-2010), затверджена наказом Держкомстату України від 23.12.11 р. № 396.

27. Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.13 р. № 433.