| ВІЙНА: хроніка |       | Каталог статей |       | Спецвипуски |       | Корисні посилання |       | Нормативні документи |        | Увага! Вакансія!!! | 
публікація з № 109 за 26.11.2021 р.

Нематеріальні активи і облікова політика: що варто прописати в положенні

image_print

Облікова політика на підприємстві щодо нематеріальних активів регламентована низкою нормативно-правових актів в яких рекомендовано здійснювати її формування на підставі альтернативних варіантів, що передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, зокрема НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Інформація про складові розпорядчого документу про облікову політику підприємства щодо нематеріальних активів згідно чинного законодавства наведена в таблиці 1.

Увага! Повна версія статті доступна лише передплатникам газети "Все про бухгалтерський облік"!
Авторизуйтеся, будь ласка:
Стати передплатником
Увага! Після авторизації натисніть Ctrl+F5, якщо сторінка відображається некоректно.

Олена Бірюк,
кандидат економічних наук, м. Київ

Список використаних нормативно-правових актів:

 1. ККУКримінальний кодекс України.
 2. ГКУГосподарський кодекс України.
 3. ПКУПодатковий кодекс України.
 4. Закон № 996Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.
 5. Закон № 851Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»від 22.05.03 р. № 851-IV.
 6. Закон № 2657Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 р. № 2657-XII.
 7. Закон № 2155Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.17 р. № 2155-VІІІ.
 8. Постанова № 611Постанова КМУ “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” від 09.08.93 р. № 611.
 9. Інструкція № 291Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
 10. Положення № 88Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
 11. Спрощений План рахунківПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.01 р. № 186.
 12. Положення № 879Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 р. № 879.
 13. Наказ № 732Наказ Мінфіну України “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” від 22.11.2004 р. № 732.
 14. Методрекомендації № 356Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.
 15. Методрекомендації № 422Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.03 р. № 422.
 16. Методрекомендації № 14023Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств (додаток до листа Міністерства аграрної політики від 04.12.03 р. №37-27-12/14023).
 17. Методрекомендації № 390Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики від 04.06.09 р. № 390.
 18. Методрекомендації №  1327Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.11.09 р. № 1327.
 19. Методрекомендації № 720Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствам, затверджені наказом міністерства фінансів України від 15.06.11 р. № 720.
 20. Методрекомендації № 635Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємств, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.13 р. № 635.
 21. Методрекомендації № 217 — Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику державного підприємства та акціонерного товариства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 22.06.16 р. № 217.
 22. Перелік № 578Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.12 р. № 578/5.
 23. Правила № 1000/5Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.15 р. № 1000/5.
 24. Наказ № 81 — Наказ Мінпромполітики “Щодо погодження облікової політики підприємств” від  09.12.13 р. № 81.
 25. ДКХПП 1Довідник кваліфікаційних професій працівників. Випуск 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” (затверджений наказом Мінпраці від 29.12.04 р. № 336).