1

Виробник ліків отримав спирт: як подати документи для погашення податкового векселя

Як в умовах воєнного стану СГ, який отримує спирт за нульовою ставкою для виробництва лікарських засобів, повинен подати документи для погашення податкового векселя?

Відповідь: Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257, зі змінами та доповненнями (далі — Порядок № 1257).

Векселедавцем є суб’єкт господарювання, котрий видає податковий вексель під час отримання спирту етилового з акцизного складу для виробництва окремих видів продукції.

Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий для виробництва окремих видів продукції.

Для погашення податкового векселя векселе­давець подає векселедержателю довідку про цільове використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий (далі — Довідка) у формі електронного документа відповідно до законодавства, затвердженій Міністерством фінансів України (п. 11 Порядку № 1257).

Довідка надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

Векселедавець, що використовує спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, разом із Довідкою подає звіт про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового, який складається за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з Мінфіном (п. 11 Порядку № 1257).

Згідно з п. 12 Порядку № 1257 погашення податкового векселя здійснюється шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом “ПОГАШЕНО”, що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселе­держателя.

У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” виконання повноважень головних управлінь ДПС, у роботі яких установлено простій, зокрема повноважень в частині ведення обліку, погашення податкових векселів, які видаються суб’єктами господарювання до отримання підакцизної продукції, закріплено за ГУ ДПС у Львівській області

Водночас з урахуванням положення пп. 69.9 п. 69 підрозділ 10 р. ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями, яким передбачено, зокрема, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у разі неможливості векселедавцем подання довідки та/або надання первинних документів для підтвердження цільового використання, погашення податкового векселя, строк погашення якого припав на період дії правового режиму воєнного стану на території України, здійснюється після припинення або скасування воєнного стану.

Категорія 114.05

#ВоєннийСтан, #ПодатковийВексель, #ЛікарськіЗасоби