1

Чи можна підприємцю включити до витрат авансову плату оренди на наступний рік

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму попередньо оплачених орендних платежів, які безпосередньо пов’язані з одержанням доходу, за наступний рік?

Відповідь: Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 р. ІV ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Згідно з пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать, зокрема, інші витрати, до складу яких включаються витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1—177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб — підприємців, які отримані протягом календарного (звітного) року від провадження господарської діяльності (п. 177.1 ст. 177 ПКУ).

Пунктом 177.10 ст. 177 ПКУ визначено, що фізичні особи — підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції ведуть окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності.

Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 № 261 затверджено Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — Типова форма), та Порядок її ведення (далі — Порядок).

Згідно з пп. 6 п. 1 р. ІІ Порядку у графі 9 “інші витрати, пов’язані з одержанням доходу/провадженням незалежної професійної діяльності” Типової форми відображається сума інших витрат, пов’язаних з одержанням доходу.

Таким чином, фізична особа — підприємець має право включати до складу витрат суму сплачених протягом календарного (звітного) року орендних платежів, які безпосередньо пов’язані з одержанням доходу, на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Категорія 104.05

#ФОП, #аванс, #оренда