1

Як виправити заниження податку в додатку ТЦ до прибуткової декларації

Як в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється виправлення показників додатка ТЦ “Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку”, що призвели до заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток?

Відповідь: Відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу “витягнутої руки”, та/або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті), платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету;

  • розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно до:
  • максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);

та/або

  • мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Підпунктом 39.5.4.2 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 ПКУ визначено, що самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу “витягнутої руки”, навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені ст. 57 ПКУ.

Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерством фінансів України від 20.10.2015 № 897, зі змінами та доповненнями (далі — Декларація).

Додаток ТЦ “Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку” до Декларації (далі — додаток ТЦ) подають у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного згідно з пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 ПКУ.

У графі 15 додатка ТЦ відображається сума коригування під час продажу товарів (робіт, послуг), у графі 17 — сума коригування під час придбання товарів (робіт, послуг). При цьому сумарне значення коригувань, відображених у графах 15 та 17, визначається окремо щодо товарів (робіт, послуг) та щодо цінних паперів.

Додаток ТЦ може подаватись платником податку як звітний (звітний новий), так і як уточнюючий.

Внесення змін до податкової звітності у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій звітності, платником податку здійснюється відповідно до норм ст. 50 ПКУ.

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (абзац перший п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

Згідно з абзацами четвертим — п’ятим п. 50.1 ст. 50 ПКУ платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відс. від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ або під час визначення бази оподаткування відповідно до пп. 141.9 прим. 1.3 п. 141.9 прим. 1 ст. 141 ПКУ у разі здійснення контрольованих операцій, якщо їх умови не відповідають принципу “витягнутої руки”, у строк не пізніше 01 жовтня року, наступного за звітним.

Отже, якщо виправлення показників додатка ТЦ здійснюється в уточнюючій Декларації, то правильні значення коригування ціни під час продажу/придбання товарів (робіт, послуг) відображаються у рядках 15 та 17 додатка ТЦ до Декларації з подальшим їх відображенням у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ “Різниці” до рядка 03 РІ уточнюючої Декларації.

Під час виправлення показників за операціями з цінними паперами коригування відображають у рядках 15 та 17 додатка ТЦ до Декларації з подальшим їх відображенням у рядках 01.12 ТЦ та 02.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації та їх врахуванням під час визначення показників у рядках 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ “Різниці” до рядка 03 РІ уточнюючої Декларації.

На підставі порівняння податкового зобов’язання уточнюючої Декларації та Декларації, яка уточнюється, визначають суми збільшення податкового зобов’язання, пені та штрафу, які відображаються у частині “Виправлення помилок” (рядки 26, 29 та 30) Декларації.

У разі виправлення показників додатка ТЦ в уточнюючій Декларації за попередній податковий (звітний) рік у строк не пізніше 01 жовтня року, наступного за звітним, платник податку не нараховує та не відображає суми пені та штрафу у рядках 29 та 30 Декларації.

Разом з уточнюючою Декларацією платник податку має право надати до контролюючого органу доповнення із поясненням проведених виправлень.

Категорія 102.20.02

#ПрибутковаДекларація, #ПодатокНаПрибуток