1

Які коригуючі коефіцієнти застосовувати до ставок ренти за користування надрами

Які коригуючі коефіцієнти та умови їх застосування передбачено до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, за винятком вуглеводної сировини?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до п. 252.22 ст. 252 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), до ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — Рентна плата) застосовуються коригуючі коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування.

На підставі спеціального дозволу на користування надрами, в якому зазначаються вид корисної копалини (мінеральної сировини) та умови її видобування, платник самостійно обирає відповідний коригуючий коефіцієнт, що відповідає таким критеріям:

  • видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ  0,5;
  • видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)  2,0;
  • видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами  0,85;
  • видобування запасів з родовищ, які в установленому законодавством порядку визнані як дотаційні запаси  0,01;
  • видобування руд заліза  0,90.

У разі видобування запасів корисних копалин ділянки надр із дотримання кондицій мінеральної сировини ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником Рентної плати за рахунок власних коштів не раніше ніж за 5 років до звітного податкового періоду, крім вуглеводневої сировини, до ставок Рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт  0,95.

Крім того, контролюючі органи для забезпечення контролю за правильністю обчислення платником Рентної плати в частині визначення коригуючих коефіцієнтів у встановленому законодавством порядку відповідно до пп. 258.2.2 п. 258.2 ст. 258 ПКУ можуть залучати центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Категорія 122.03

#рента, #КорисніКопалини