1

Лист ДКСУ “Щодо застосування кодів економічної класифікації видатків” від 22.09.2022 р. № 15-12-12/13071

Державна казначейська служба України розглянула Ваш інформаційний запит […] щодо застосування кодів економічної класифікації видатків та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі — Закон) судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур.

Частиною першою статті 63 Закону встановлено, що присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Згідно з частиною першою статті 68 Закону присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові.

Пунктом 1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за № 456/20769 (далі — Інструкція № 333), визначено, що економічна класифікація видатків бюджету призначена для розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.

Оплата (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових присяжних за час виконання ними обов’язків у суді здійснюється за кодом 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” (підпункт 2.2.4 пункту 2.2 Інструкції № 333).

Виплата винагороди присяжним за час виконання ними обов’язків у суді за своєю економічною суттю належить до інших поточних видатків та має здійснюватися за кодом 2800 “Інші поточні видатки” (пункт 2.6 Інструкції № 333).

Перший заступник Голови
Володимир ДУДА