1

Лист Мінекономіки України “Щодо відпусток” від 15.06.2023 р. № 4706-05/28652-07

Міністерство економіки України розглянуло лист […] щодо застосування норм законодавства про працю і в межах компетенції повідомляє.

Пунктом 3 частини першої статті 9 Закону України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР “Про відпустки” (далі — Закон № 504) встановлено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку (ст. 6 Закону № 504), зараховуються час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Статтею 22 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (у редакції Закону України від 21.09.2022 р. № 2620-IX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) (далі — Закон № 1105) передбачено, що страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та здійснюється за основним місцем роботи (діяльності).

Допомога по тимчасовій непрацездатності (включно з доглядом за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійсню­ють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) або за місцем роботи за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З огляду на викладене до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, може бути зараховано період тимчасової втрати працездатності лише на тому підприємстві, за яким працівнику виплачено відповідну страхову виплату згідно зі статтею 22 Закону № 1105.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

<…>

Заступник Міністра економіки України
Тетяна БЕРЕЖНА

#відпустки, #лист