| ВІЙНА: хроніка |       | Каталог статей |       | Спецвипуски |       | Корисні посилання |       | Нормативні документи |        | Як отримати код доступу |        | Демо-доступ |       | Розміщення реклами |
публікація з № 26 за 19.03.2021 р.

Список використаних нормативно-правових актів

1. Конвенція  Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (Женева,
19 травня 1956 р.).

2. ПКУ — Податковий кодекс України.

3. ЦКУ — Цивільний кодекс України.

4. ГКУ — Господарський кодекс України.

5. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення.

6. КПКУ  Кримінальний процесуальний кодекс України.

7. ККУ  Кримінальний кодекс України.

8. МКУ — Митний кодекс України.

9. Закон про бухоблік — Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
від 16.07.99 р. № 996-XIV.

10. Закон № 2155 — Закон України “Про електронні довірчі послуги” від 05.10.17 р. № 2155-VIII.

11. Закон № 5029 — Закон України “Про засади державної мовної політики” від 03.07.12 р. № 5029-VI.

12. Закон № 851 — Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.03 р. № 851-IV.

13. Закон № 1023 — Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 р. № 1023-XII

14. Закон № 2709  Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23.06.05 р. № 2709-IV.

15. Закон № 2939  Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 р. № 2939-VI.

16. Закон про РРО — Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. № 265/95.

17. Закон № 1955 — Закон України “Про транспортно-експедиторську діяльність” від 01.07.04 р.
№ 1955-IV.

18. Положення № 43  Положення про Державну аудиторську службу України, затверджене постановою КМУ від 03.02.16 р. № 43.

19. Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88.

20. Положення № 254 — Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 18.06.03 р. № 254 (втратило чинність 07.07.18 р.).

21. Положення № 75 — Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Правління НБУ
від 04.07.18 р. № 75.

22. Положення № 216  Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затверджене постановою Правління НБУ від 28.07.08 р. № 216.

23. Правила № 363 — Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.97 р. № 363.

24. УПК № 610 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПСУ від 06.07.12 р. № 610.

25. УПК № 583 — Узагальнююча податкова консультація щодо використання банківських виписок як первинних документів, затверджена наказом Мінфіну України від 05.07.12 р. № 583.

26. Наказ № 193 — наказ Мінстату України “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів” від 21.06.96 р. № 193.

27. Наказ № 352  наказ Мінстату України “Про затвердження типових форм первинного обліку”
від 29.12.95 р. № 352.

28. Наказ № 818 — наказ Мінфіну України “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання” від 13.09.16 р. № 818.

29. Методрекомендації № 929 — Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.12.07 р. № 929.

30. Порядок № 833 — Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою КМУ від 15.06.06 р. № 833.

31. Порядок № 818  Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затверджений наказом Мінфіну України від 13.09.16 р. № 818.

32. Правила № 363 — Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтранспорту України від 14.10.97 р. № 363.

33. Правила № 369 — Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом Мінекономіки України від 08.07.96 р. № 369.

34. Інструкція № 113  Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена наказом МЗС України від 04.06.02 р. № 113.

35. Порядок № 520 — Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом Мінфіну України
від 12.12.19 р. № 520.

36. Перелік № 578/5  Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту України від 12.04.12 р. № 578/5.

37. Методрекомендації № 356  Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.

38. Порядок реєстрації та застосування РРО — Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Мінфіну України від 14.06.16 р. № 547.

39. Положення № 13  Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну України від 21.01.16 р. № 13.

40. Класифікатор документів — Класифікатор документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації, затверджений наказом Мінфіну України від 20.09.12 р. № 1011.