1

Повернення товару: чи можна видати кошти покупцю через інший РРО

Чи може СГ провести через РРО операцію повернення коштів за отриманий товар/послугу, якщо розрахунок здійснювався через інший класичний РРО?

ВІДПОВІДЬ: Згідно зі ст. 2 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, зі змінами та доповненнями, розрахункова операція — приймання від покупця готівки, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівки за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів до банку покупця.

Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включно з тими, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням інтернету, під час отримання товарів (послуг) обов’язково розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у т.ч., але не виключ­но, з відтворенням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО) чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО QR-коду) (п. 2 ст. 3 Закону № 265).

Вимоги до змісту розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних роз­рахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.16 р. № 13, зі змінами та доповненнями (далі —Положення № 13).

Так, згідно з п. 1 р. ІІІ Положення № 13 фіскальний касовий чек видачі коштів (далі — видатковий чек) — розрахунковий документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) РРО або ПРРО під час проведення розрахунків у разі видачі коштів покупцеві під час повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Фіскальний касовий чек видачі коштів за формою № ФКЧ-2 наведено в додатку 2 до Положення № 13.

Алгоритм дій суб’єктів господарювання під час повернення товарів (послуг) визначено Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.06.16 р. № 547, зі змінами та доповненнями (далі — Порядок № 547).

Відповідно до п. 5 р. III Порядку № 547 реєстрація продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів через РРО проводиться одночасно з розрахунковою операцією. Розрахунковий документ на повну суму проведеної операції, створений у паперовій та/або електронній формі, надається особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї. Розрахункова операція вважається проведеною через РРО, якщо дані про її обсяги введено в режимі реєстрації.

Пунктом 7 гл. III Порядку 547 визначено, що реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми.

Водночас забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції “сторно”.

Суб’єкт господарювання може провести через РРО операцію повернення коштів за отриманий товар (надану послугу), якщо розрахунок здійснювався через інший класичний РРО, лише за умови, що таким суб’єктом господарювання буде забезпечено ідентифікацію попе­редньо створеного розрахункового документа та проведено реєстрацію від’ємного значення на суму повернення товару. У решті випадків такої можливості немає.

Категорія 109.02

Від редакції


Увага! Повна версія статті доступна лише передплатникам газети "Все про бухгалтерський облік"!
Авторизуйтеся, будь ласка:
Стати передплатником
Увага! Після авторизації натисніть Ctrl+F5, якщо сторінка відображається некоректно.

Тетяна СУШАЛЬСЬКА, консультант газети “Все про бухгалтерський облік”

#РРО, #товари