1

Підприємець оскаржив анулювання реєстрації єдинником: як вона буде поновлена

Як поновлюється реєстрація платника ЄП після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника ЄП — ФОП у разі прийняття рішення на користь такого платника?

Відповідь: Відповідно до п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

  • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
  • припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
  • у випадках, визначених пп. 298.2.3 п. 298.2 та пп. 298.8.6 п. 298.8 ст. 298 ПКУ;
  • якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену пп. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 та пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ;
  • набуття платником податку статусу резидента Дія Сіті — в останній день календарного кварталу, в якому платник податку набув статус резидента Дія Сіті.

Згідно з п. 299.13 ст. 299 ПКУ з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному вебпорталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і власному офіційному вебсайті дані з реєстру платників єдиного податку, зокрема дату виключення особи з реєстру платників єдиного податку.

Тобто у випадку анулювання реєстрації платником єдиного податку фізична особа — підприємець не може бути платником цього податку з дати вилучення з Реєстру платників єдиного податку.

Якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправомірно анулював реєстрацію його платником єдиного податку, він може оскаржити рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку як в адміністративному, так і в судовому порядку відповідно до п. 56.1 ст. 56 ПКУ.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків (пп. 56.17.5 п. 56.17 ст. 56 ПКУ).

Абзацом четвертим п. 56.18 ст. 56 ПКУ передбачено, що у разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Тобто зазначені норми пп. 56.17.5 п. 56.17 ст. 56 та абзацу четвертого п. 56.18 ст. 56 ПКУ стосуються лише рішень, якими визначено грошове зобов’язання платника податків і не поширюється на рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Частиною першою ст. 18 Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 року № 1798-ХІІ, зі змінами та доповненнями, встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Таким чином, анулювання контролюючим органом реєстрації платника єдиного податку фізичної особи — підприємця передбачає собою перехід такого платника на загальну систему оподаткування, а тому на час адміністративного і судового оскарження рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку підстави для застосування спрощеної системи оподаткування у фізичної особи — підприємця відсутні. Проте у разі прийняття рішення контролюючого органу або суду на користь фізичної особи — підприємця, за яким скасовано анулювання реєстрації платника єдиного податку, контролюючий орган самостійно вносить зміни до реєстру платників єдиного податку, зокрема, анулює дату виключення фізичної особи — підприємця з реєстру платників єдиного податку. Тобто така особа продовжує перебувати на спрощеній системі оподаткування, у тому числі за період адміністративного або судового оскарження.

Категорія 107.01.05

#ФОП, #ЄдинийПодаток, #АнулюванняРеєстрації