1

Підприємство продало “військові” облігації: чи показувати у додатку ЦП

Чи відображаються у додатку ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств операції з придбання та продажу чи погашення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП)?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до пп. 14.1.44 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), державні цінні папери — облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов’язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом.

Згідно з частиною третьою ст. 16 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” у редакції Закону України від 19 червня 2020 року № 738-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів”, зі змінами та доповненнями (далі — Закон № 3480), облігації внутрішньої державної позики України (далі — ОВДП) — цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість ОВДП може бути визначена в іноземній валюті.

Об’єктом обкладення податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, визначені відповідними положеннями ПКУ (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ).

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів встановлено п. 141.2 ст. 141 ПКУ.

Відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підпунктом 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 ПКУ передбачено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму додатного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 ПКУ).

Якщо за результатами звітного періоду отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій
та/або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що настають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату (пп. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 ПКУ).

Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано додатний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та/або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах), сума додатного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку (пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 ПКУ).

Водночас положення п. 141.2 ст. 141 ПКУ не поширюються, зокрема, на операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів (пп. 1 пп. 141.2.6 п. 141.2 ст. 141 ПКУ).

У додатку ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.15 р. № 897, зі змінами та доповненнями (далі — додаток ЦП), дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, зокрема ОВДП, відображається у рядку 01.3 та у складі рядка 01. Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, зокрема ОВДП, відображаються у рядку 02.3 та у складі рядка 02 додатка ЦП. 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів відображається у рядку 4.1.4 РІ додатка ЦП. додатне значення рядка 4.1.4 РІ додатка ЦП переноситься до рядка 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, операції з продажу ОВДП платник податку на прибуток відображає у додатку ЦП. 

За операціями з придбання та погашення ОВДП положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування і тому такі операції не підлягають відображенню у додатку ЦП. Операції з придбання та погашення ОВДП відображаються під час визначення фінансового результату до оподаткування та, відповідно, об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Категорія 102.20.02

#цінніПапери, #фінрезультат