1

Роз’яснення ДПСУ “Щодо проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 05.10.2022 р.

Протягом 2020—2021 років мали місце звернення суб’єктів господарювання до судів різних інстанцій в Україні з позовними заявами щодо визнання незаконними певних розділів та/або в цілому Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 (далі — Положення), в частині визначення обов’язкових реквізитів до різних видів розрахункових документів.

Верховний Суд постановою від 04.08.2022 у справі № 640/18441/20 підтримав позицію Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України, що полягає у наступному.

Форми розрахункових документів, затверджені Положенням у вигляді уніфікованих таблиць, що містять окремі визначені поля, а зміст розрахункового документа передає інформація, що повинна зазначатися платниками податків у встановленому формою вигляді, у встановленому формою полі — та є реквізитами розрахункових документів.

Сама по собі форма та зміст розрахункових документів не вимагає від платників податків виконання жодних додаткових обов’язків щодо адміністрування податків та/чи зборів. Але виключення окремих полів з форми чека, у випадку відсутності обов’язку у платника їх заповнювати, є нелогічним. Тим паче, що у разі відсутності певних даних, незалежно від обов’язковості їх занесення до форми чека, інформація у відповідному полі чека не заповнюється.

Водночас відсутність обов’язкових реквізитів розрахункових документів, за умови наявності інформації та відповідно до обов’язку платника податків заповнити інформацією відповідні поля форми чека, будуть призводити до визнання таких розрахункових документів  невідповідними.

Враховуючи вищевикладене, наголошуємо, що заповнення полів форми розрахункових документів є обов’язковим лише за умови наявності у платника податків інформації, яка безпосередньо пов’язана з ним і відповідає змісту розрахункового документа, що формується.

Як приклади наводимо:

  • не заповнюють полів для платників ПДВ платники, що не є платниками цього податку, альтернативний спосіб заповнення “Без ПДВ”;
  • не заповнюють полів для акцизного податку платники, що не є платниками цього податку, альтернативний спосіб заповнення “Без АП”;
  • не заповнюють поля “код УКТ ЗЕД” за товарами, що не є підакцизними.

Наведені приклади не є виключними.