1

Як вчиняти з днями непрацездатності, що збігаються з додатковою соціальною відпусткою

Працівниця, в якої є діти, перебуває в додатковій соціальній відпустці. На певну частину днів відпочинку припав лікарняний.Чи потрібно переносити відпустку й чи правильно продовжити її на кількість днів тимчасової непрацездатності?Запитання з редакційної поштиВІДПОВІДЬ: Так, дні тимчасової непраце­здатності, що збігаються з додатковою со­ціальною відпусткою, треба перенести чи продовжити відпустку.Законодавством України встановлено державні гарантії права на відпустки, визначено умови, тривалість і порядок їх надання для кожного працівника. Дні відпочинку передбачено для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, а також всебічного розвитку особи. Ймовірна ситуація, за якої, перебуваючи у відпустці, працівник може занедужати. Тож саме від виду відпустки залежить, як вчиняти з тими днями хвороби, які, власне, збігаються з нею. Важливо, що дні непрацездатності має в установленому порядку підтвердити листок непрацездатності, який також підлягає оплаті.

Відповідно до Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) визначено декілька видів соціальних відпусток, одна з яких — додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. Дні відпочинку надають на підставі ст. 19 Закону № 504, а тривалість відпустки — 10 к.дн. За наявності декількох підстав, встановлених ст. 19 Закону № 504, для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 к.дн.

У ст. 20 Закону № 504 йдеться про порядок надання соціальних відпусток. Додаткову соціальну відпустку працівникам із дітьми, як зазначено в ч. 7 ст. 20 Закону № 504, переносять на інший період або продовжують у порядку, визначеному ст. 11 Закону № 504. Отже, соціаль­ну додаткову відпустку для працівників, які мають дітей, належить перенести на інший період або продовжити на кількість днів непрацездатності, які припали на період такого відпочинку. Продовжити відпустку роботодавцеві необхідно за допомогою наказу (розпорядження) (див. зразок).

Зразок наказу про продовження додаткової соціальної відпустки
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Наталія КИРІЧЕНКО,
експерт із питань трудового законодавства та кадрового обліку, м. Чернігів

#відпустка, #лікарняний, #ТимчасоваНепрацездатність