1

Скорочення посади: чи треба попереджати за два місяці

Чи потрібно дотримуватися двомісячного попередження в разі скорочення посади? Чи можливе звільнення працівника у зв’язку зі скороченням раніше ніж мине два місяці від попередження з виплатою вихідної допомоги в разі скорочення посади?ВІДПОВІДЬ: У разі вивільнення працівників їх потрібно попередити про це не пізніше ніж за два місяці (ст. 492 КЗпП). Зробити це ви можете, ознайомивши під підпис із наказом про заплановане вивільнення працівників або вручивши працівникові під підпис письмове повідомлення про можливе звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.До вивільнення, зокрема, належить і звільнення працівників за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП — через зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Також майте на увазі, що під час вивільнення працівників через зміни в організації виробництва і праці враховують переважне право на залишення на роботі, передбачене ст. 42 КЗпП. Докладно про звільнення працівника у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці ми розповідали в газеті “Все про бухгалтерський облік” № 70 за 2021 р, стор. 15.

Тепер щодо другого запитання. Дійсно, законодавство не наділяє роботодавця правом з власної ініціативи звільнити працівника без дотримання двомісячного строку попередження про звільнення.

Однак працівник може виявити бажання припинити трудові відносини раніше ніж сплине два місяці після попередження про звільнення. У такому разі ви можете звільнити його на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП у строк, про який він просить. Підкреслювали це свого часу і фахівці Мінсоцполітики у листі від 07.10.15 р. № 420/06/186-15. Також вони наголошували, що для реалізації такого права працівнику слід подати працедавцю заяву з проханням скоротити строк попередження про звільнення та зазначити дату, з якої він бажає бути звільненим. Важливо: трудовий договір буде припинено відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП і працівникові слід виплатити вихідну допомогу в розмірі, не меншому за його середній місячний заробіток (ст. 44 КЗпП).

Василь ЦИГАНЕНКО,
консультант газети “Все про бухгалтерський облік”

Список використаних нормативно-правових актів:

1. КЗпП — Кодекс законів про працю України.

2. Закон № 2136 — Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15.03.2022 р. № 2136-IX.

3. Закон про відпустки — Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

4. Закон про соцстрахування — Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

5. Порядок № 440 — Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений постановою КМУ від 26.06.15 р. № 440.

#ТрудовіВідносини, #звільнення, #СкороченняПосади, #ВихіднаДопомога