1

Лист ПФУ “Щодо надання заяви-розрахунку для отримання допомоги по вагітності та пологах” від 11.07.2023 р. № 2800-030401-8/38527 (Продовження декрету через ускладнені пологи: коли донараховувати допомогу)

Розглянувши Ваш […] запит […] щодо надання заяви-розрахунку для отримання допомоги по вагітності та пологах […], Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 1 Закону України від 23.09.99 “Про загально­обов’язкове державне соціальне страхування” № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) страховий випадок за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи, членів її сім’ї або іншої особи на отримання відповідно до цього Закону страхових виплат.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

Частиною першою статті 23 Закону № 1105 зазначено, що підставою для призначення застрахованій особі допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності.

Згідно із пунктом 2 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.06.2021 № 1234 “Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2021 за № 890/36512, листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації про медичний висновок (медичні висновки) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого, та складають один страховий випадок.

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності “Вагітність та пологи” вважається виданим через сім днів з дати відкриття листка непрацездатності.

Сформований електронний листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами у день створення стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але сім днів з дати відкриття цього листка непрацездатності не може бути використаний страхувальником як підстава для нарахування страхової виплати.

Нормою статті 26 Закону № 1105 визначено, що підставою для фінансування страхувальників Пенсійним фондом України є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами.

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 21.12.2022 № 28-3 “Деякі питання фінансування для здійснення виплат та надання соціальних послуг, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2022 за № 1703/39039, фінансування для здійснення страхових виплат, визначених Законом № 1105, здійснюється централізовано Пенсійним фондом України на підставі заяв-розрахунків, що містять інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами.

Заява-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам подаються страхувальниками через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, а також можуть подаватися у паперовій формі разом з електронною формою на електронному носії інформації головним управлінням Пенсійного фонду України в областях та м. Києві за основним місцем обліку страхувальників.

Отже, […] роботодавець призначає допомогу по вагітності та пологах по листку непрацездатності у зв’язку з ускладненими пологами […] (який є продовженням попереднього листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами терміном 126 календарних днів) лише через сім днів з моменту відкриття цього листка непрацездатності і, відповідно, формує заяву-розрахунок на фінансування страхової виплати.

З повагою,
Начальник управління страхових виплат та соціальних послуг
Світлана ЗАРУБІНА

Коментар редакції


Увага! Повна версія статті доступна лише передплатникам газети "Все про бухгалтерський облік"!
Авторизуйтеся, будь ласка:
Стати передплатником
Увага! Після авторизації натисніть Ctrl+F5, якщо сторінка відображається некоректно.

#декрет, #лікарняний, #СтраховіВиплати