1

Лист ПФУ “Щодо нарахування оплати за дні тимчасової непрацездатності у випадку, коли працівника звільняють у період хвороби” від 20.04.2023 р. № 2800-030401-8/21921

Розглянувши в межах компетенції ваш лист […] щодо нарахування оплати за дні тимчасової непрацездатності у випадку, коли працівника звільняють у період хвороби, Пенсійний фонд України повідомляє.

До питання 1.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 8 та пункту 2 частини першої статті 9 Закону України від 23.09.99 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі — За­кон № 1105) роботодавець зобов’язаний здійснювати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид страхових виплат та надання соціальних послуг згідно з цим Законом, а застрахована особа має право на отримання у разі настання страхового випадку страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом.

Частиною другою статті 15 Закону № 1105 встановлено, що допомога по тимчасовій непраце­здатності у випадках, зазначених у пунктах 1 і 7 частини першої цієї статті, виплачується Пенсійним фондом України застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності у випадках, зазначених у пунктах 1 і 7 частини першої цієї статті, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи зазначене, якщо працівник (у наведеному вами прикладі) 25.03.2023 звільняється у зв’язку із закінченням строку трудового договору і в цей день йому було видано листок непраце­здатності (на період з 25.03.2023 по 31.03.2023), то допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі зазначеного листка непрацездатності надається страхувальником за рахунок коштів Пенсійного фонду України за 1 день непрацездатності.

Надання роз’яснень з питань застосування норм Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 440, не належить до компетенції Пенсійного фонду України.

До питання 2.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону № 1105 підставою для призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності.

Електронний листок непрацездатності, відповідно до пункту 2 розділу II наказу МОЗ від 17.06.2021 № 1234 “Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності”, формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку (медичних висновків), у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пунктом 3 розділу II зазначеного наказу визначено, що дати відкриття та закриття листка непраце­здатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності та набуває статусу “готовий до сплати (виданий)”.

На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого, та складають один страховий випадок.

Враховуючи зазначене, допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі листків непраце­здатності, які були видані (сформовані) до дати звільнення працівника та складають один страховий випадок, надається за рахунок коштів Пенсійного фонду України на загальних підставах з шостого дня непрацездатності.

Заступник Голови правління Ірина КОВПАШКО

Коментар редакції


Увага! Повна версія статті доступна лише передплатникам газети "Все про бухгалтерський облік"!
Авторизуйтеся, будь ласка:
Стати передплатником
Увага! Після авторизації натисніть Ctrl+F5, якщо сторінка відображається некоректно.

#ТимчасоваНепрацездатність, #СтраховіВиплати, #звільненння, #лікарняні