1

Який порядок оприбуткування готівкових коштів, якщо режим роботи каси підприємства не збігається з режимом роботи господарської одиниці, що проводить розрахунки із застосуванням РРО

Документ до консультації на стор. 6 друкованого номера

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Який порядок оприбуткування готівкових коштів, якщо режим роботи каси підприємства не збігається з режимом роботи господарської одиниці, що проводить розрахунки із застосуванням РРО?

ВІДПОВІДЬ: Готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися.

Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові операції й режим роботи яких не збігається з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства — юридичної особи (у тому числі у вихідні та святкові дні), внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підрозділів із бухгалтерією підприємства — юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

Категорія 109.15