1

Головний бухгалтер звільняється: чи потрібно повідомляти податківців за формою № 1-ОПП

На підприємстві головний бухгалтер працює за сумісництвом. У зв’язку зі скороченням доходів він звільняється і посада скорочується.Як повідомити податкову про звільнення головного бухгалтера, адже формою 1-ОПП повідомляють тільки про прийняття посадової особи?Запитання з редакційної поштиВІДПОВІДЬ: Якщо відповідальною особою за ведення бухгалтерського/податкового обліку на підприємстві є головний бухгалтер, то у разі його звільнення виникають зміни у облікових даних цього платника податків, тому підприємство зобов’язано подати до контролюючого органу заяву (для юросіб та відокремлених підрозділів) за формою 1-ОПП з позначкою “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку” за основним місцем обліку.Це зобов’язання визначено п. 66.4 ст. 66 ПКУ, за яким платники податків — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Центральним органом виконавчої влади, уповноваженим визначати цей порядок, є Мінфін України, тому питання обліку платників податків регламентує Порядок обліку платників податків і зборів затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.11 р. № 1588 (далі — Порядок). Зміни до облікових даних платників податків вносять згідно з р. ІХ Порядку. Зокрема, зміни до облікових даних юросіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких вже містяться в ЄДР, вносять на підставі відомостей з ЄДР, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС. Наприклад, це дані про очільника підприємства або інших посадових осіб, уповноважених особисто підписувати документи від юридичної особи тощо. Дані про головного бухгалтера зазвичай у ЄДР не містяться.

Як зазначалося вище, у разі внесення змін до облікових даних платника податків стосовно особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, до контролюючого органу подають заяву за формою № 1-ОПП за основним місцем обліку з позначкою “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку”. У такому разі у заяві за формою № 1-ОПП заповнюють поля: 1 (податковий номер платника податків), 2 (повна назва підприємства), 4 (найменування контролюючого органу, до якого подають заяву) та 10 (дата призначення відповідальної особи за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, контактні номери телефонів). Інформацію про засновників не подають.

Така логіка зрозуміла, позаяк немає сенсу повторювати облікові дані платника податків, котрі не змінилися та вже знаходяться у інформаційних системах ДПС. Термін подання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, встановлений п. 66.4 ст. 66 ПКУ та становить 10 днів з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платника податків.

Згідно з ч.ч. 3, 4 ст. 8 р. ІІІ Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухобліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації:

  • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
  • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
  • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
  • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства”.

Таким робом, наявність у штаті підприємства посади головного бухгалтера не є обов’язковою вимогою, але внаслідок скорочення посади головного бухгалтера та його подальшого звільнення відповідальність за організацію бухгалтерського/податкового обліку несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів. Тому керівництво або власник підприємства у 10-денний строк після звільнення головного бухгалтера муситиме визначитися або з іншою особою, що відповідає за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку (такою посадовою особою, зосібна, може бути керівник підприємства), або з іншою формою організації бухгалтерського/податкового обліку, створити відповідний розпорядчий документ (наказ, розпорядження) та подати до контролюючого органу заяву за формою 1-ОПП з позначкою “Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку”.

Катерина АНФЬОРОВА,
адвокатка,
директорка адвокатського бюро, м. Київ